Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2023/2024

V skladu s 67. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in v skladu z navodili Mestne občine Maribor,  OŠ Rada Robiča Limbuš razpisuje oddajo šolskih prostorov za šolsko leto 2023/24.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole in registrirana športna društva.

Prijave (izključno v elektronski obliki) sprejemamo na elektronski naslov mojca.kirbis1@guest.arnes.si z naslovom ”Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov”.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • Naziv uporabnika – fizična oseba ali podjetje
  • Zastopnik podjetja – če se prijavlja podjetje
  • Naslov uporabnika
  • Davčna številka
  • Termin uporabe prostora – za uporabo vadbenega prostora
  • Vpišite želeno obdobje uporabe

        od 04. 09. 2023 (ali točno določen datum kasneje) do  30. 04. 2024 ali 31. 05. 2024   

        ali 21. 06. 2024

  • Dejavnost, ki se bo izvajala (nogomet, odbojka, košarka, badminton ipd.)
  • Odgovorno osebo vadbene skupine
  • Telefonsko številko kontaktne osebe
  • E-mail kontaktne osebe

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov. Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave in med uporabo, v skladu s  pogodbo, ni možno odpovedovati terminov. Odpovedni rok znaša 30 dni in v tem času je potrebno najemnino poravnati tudi v primeru, če se prostori ne bodo uporabljali!

CENIK 2023

(Visited 26 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost