Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija

iz Evropskega socialnega sklada.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Dvig digitalne kompetentnosti je projekt,

ki ga vodita konzorcijska partnerja

Zavod RS za šolstvo in

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES).

Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in učencev.

Čas trajanja projekta: od maja 2022 do 30. 8. 2023

Sodelujoči v projektu:

– vodstveni delavci šole

– strokovni delavci šole

– učenci 6., 7., 8. in 9. razreda

 

Aktivnost projekta:

Šola bo v okviru projekta vključena v aktivnosti, ki bodo prispevale k večji usposobljenosti izobraževalcev za učinkovitejšo rabo sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence učencev. Aktivnosti bodo spodbujale inovativne didaktične pristope, ki so osredotočeni na dejavnosti, v katerih bodo aktivni učenci ob podpori digitalnih tehnologij, interaktivnih učnih gradiv in spletnega učnega okolja.

Projektni tim šole bo pripravil digitalno strategijo VIZ, v kateri bo določil prioritetna področja digitalnih kompetenc. Osnova za pripravo le-te bo ugotovljeno dejansko stanje VIZ z anketo v orodju SELFIE.

Sestava šolskega projektnega tima:

Mojca Kirbiš – ravnateljica

Marjana Lampreht – koordinatorica

Barbara Papa – članica

Darja Volavšek Türk – članica

Julija Flogie – članica

 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta za vse vključene VIZ, je 1.950.000,00 EUR.

Povezava na spletno stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

(Visited 160 times, 1 visits today)
Dostopnost