Transnational project meeting, Helsinki, March 2022

 V okviru projekta in načrtovanih srečanj strokovnih delavcev smo se v marcu 2022 tri učiteljice udeležile mednarodnega srečanja sodelujočih organizacij. Srečanje je bilo namenjeno strokovnemu izobraževanju in posvetovanju učiteljev, ki smo del »platforme uporabnikov«  v projektu, in predstavnikov strokovnih organizacij, ki so pisci in sestavljalci dokumentov, v našem primeru priročnikov za učitelje. Strokovnega srečanja so se udeležili učitelji iz Instituto Tecnico Economico »Enrico Tosi«, Italija, učitelji iz španske osnovne šole Colegio Miralmonte, iz finske dvojezične gimnazije Englantilainen Koulu ter naše osnovne šole, Rada Robiča Limbuš, ki smo jo zastopale učiteljice Monika Biderman, Andeja Cvetko in Jelka Napast. Prisotni so bili tudi predstavniki vseh treh strokovnih, debatnih organizacij: slovenske ZIP, Associazione Societa Nazionale Debate Italia in španske Fundacion Educativa Activa-t.

Prvi dan srečanja je bil namenjen predstavitvi in preizkušanju metod, ki vključujejo elemente debate, in izobraževanju na temo izbire debatnih trditev. Drugi dan smo učitelji predstavljali svoje dosedanje izkušnje z vključevanjem debate v pouk in pripravljali učne priprave, ki so vključevale debato.

Zadnji delovni dan srečanja je bil namenjen analizi gradiva, ki so ga skupaj pripravile zgoraj omenjene debatne organizacije. Osnutek priročnika za učitelje smo učitelji pregledali in komentirali njegovo vsebino. Vsi prisotni praktiki smo bili mnenja, da so začetna poglavja – ki vsebujejo osnovno predstavitev debate, njenih ciljev in veščin, ki jih uri; različne debatne formate in njihovo adaptacijo za različno velike skupine učencev; debatne trditve in kriterije za njih sestavo ter povezavo med debatno metodo in učnimi procesi – zelo informativna in koristna. Omogočajo učitelju, da se seznani z debato kot metodo komuniciranja in poučevanja ter da lahko hitro najde format, ki bi ga lahko uporabil v razredu. Predlagali smo, da bi nekatera druga poglavja dodali v povezave k temu spletnemu priročniku, kot so poglavja o zgodovini razvoja debate in razvojnih fazah učenja, saj so zanimiva, a nepotrebna za namen priročnika. Ta je, da služi učitelju, ki želi v kratkem času usvojiti novo metodo in jo uporabiti v razredu. Predlagali smo tudi dodatno poglavje s primeri učnih priprav.

Strokovni del srečanja je minil v prijetnem in sodelovalnem delu, zelo zanimivo je bilo spoznati finsko šolsko okolje kakor tudi šolske prakse učiteljev iz drugih držav. Obžalovali smo, da se srečanja niso mogli udeležiti kolegi iz Litve.

Popoldanska druženja so bila zelo pristna ob odkrivanju čudovitega, četudi ledeno mrzlega mesta, ob prelepih pogledih na naravno okolje, ob okušanju kulinarike in tudi kulture v mestnem gledališču.  Za nami so zelo prijetni in povezovalni dnevi, ki so gotovo izpolnili poslanstvo skupnega projekta.

Jelka Napast, prof.

(Visited 96 times, 1 visits today)
Dostopnost